Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tạo ra hai sóng có bước sóng bằng 4 cm. Biết AB = 30 cm. Trong vùng giao thoa. M và N là hai điểm ở mặt nước năm trên trung trực của AB với MN = 72 cm. Trên đoạn MN có số điểm dao động ngược pha với hai nguồn ít nhất là

【C29】Lưu lạiỞ mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tạo ra hai sóng có bước sóng bằng 4 cm. Biết AB = 30 cm. Trong vùng giao thoa. M và N là hai điểm ở mặt nước năm trên trung trực của AB với MN = 72 cm. Trên đoạn MN có số điểm dao động ngược pha với hai nguồn ít nhất là
Đáp án:

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!