Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha và cùng biên độ, bước sóng là λ. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Biết khoảng cách AB = 8λ. Trên khoảng AB, số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là

【C30】Lưu lạiTại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha và cùng biên độ, bước sóng là λ. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Biết khoảng cách AB = 8λ. Trên khoảng AB, số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là
Đáp án:

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!