Hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng với phương trình là (u_A) = (u_B) = acos ( (20pi t) )(với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 40 cm/s. M là điểm ở mặt thoáng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách MA bằng

【C34】Lưu lạiHai nguồn sóng $A$, $B$ cách nhau 19 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng với phương trình là ${u_A} = {u_B} = a\cos \left( {20\pi t} \right)$(với $t$ tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 40 cm/s. $M$ là điểm ở mặt thoáng gần $A$ nhất sao cho phần tử chất lỏng tại $M$ dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách $MA$ bằng
Đáp án:
30.png

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!