Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 16 cm, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình giống hệt nhau u = 2cos(20πt + π/3) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 50 cm/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Gọi O là trung điểm của đoạn S1S2, điểm M ở mặt chất lỏng và nằm trên đường trung trực của S1S2 sao cho M dao động cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách gần nhất giữa M và O xấp xỉ bằng

【C6】Lưu lạiTrên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 16 cm, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình giống hệt nhau u = 2cos(20πt + π/3) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 50 cm/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Gọi O là trung điểm của đoạn S1S2 điểm M ở mặt chất lỏng và nằm trên đường trung trực của S1S2 sao cho M dao động cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách gần nhất giữa M và O xấp xỉ bằng
Đáp án:

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!