Ở mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau một khoảng AB = 12 cm, đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6 cm. M và N là hai điểm khác nhau thuộc mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng

【C8】Lưu lại
Ở mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau một khoảng AB = 12 cm, đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6 cm. M và N là hai điểm khác nhau thuộc mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng
Đáp án:
Đáp án: C
Giả sử $u_A=u_B=acos(\omega t)$$\Rightarrow $Phương trình sóng tại 1 điểm P trên MN cách nguồn 1 đoạn d là $u=acos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda})$
Để P cùng pha nguồn thì d=k$\lambda$
Xét trên MI: $\frac{AI}{\lambda}\leq d \leq \frac{AM}{\lambda} $$\Rightarrow 3,25 \leq d \leq 6,25$$\Rightarrow d=4,5,6 $$\Rightarrow $Trên MN có 6 điểm cùng pha với nguồn

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!