Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước từ hai nguồn A,B có cùng tần số, cùng biên độ, cúng pha. Gọi C là điểm nằm trên đường trung trực của AB sao cho ABC là tam giác đều. Biết bước sóng bằng độ dài AB, như vậy trên đường cao CH có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn ?

【C10】Lưu lạiTrong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước từ hai nguồn A,B có cùng tần số, cùng biên độ, cúng pha. Gọi C là điểm nằm trên đường trung trực của AB sao cho ABC là tam giác đều. Biết bước sóng bằng độ dài AB, như vậy trên đường cao CH có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn ?
Đáp án:
Dao động tổng hợp tại điểm cách đều 2 nguồn một khoảng d là : ( $\frac{\lambda}{2} \leq d \leq \lambda$ ) :
$u=2a\cos(\omega t - \pi \frac{2d}{\lambda})\\$
Muốn cùng pha $\Rightarrow \pi \frac{2d}{\lambda} = 2k\pi \Leftrightarrow d = k\lambda$
$\Rightarrow \frac{\lambda}{2} \leq k.\lambda \leq \lambda$
$\Rightarrow 0,5 \leq k \leq 1$
Vậy có 1 điểm duy nhất k = 1

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!