Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

【C12】Lưu lạiKhi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
Đáp án:
Phát biểu sai là C, kích thước của quần thể là số lượng cá thể của quần thể

Chuyên đề 7: CÁ THỂ VÀ QUẦN THẾ

Dạng: Đề số 6

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!