Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

【C13】Lưu lạiHiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?
Đáp án:
Mối quan hệ hỗ trợ cùng loài được thể hiện ở phương án D
A,B,C đều là cạnh tranh cùng loài.

Chuyên đề 7: CÁ THỂ VÀ QUẦN THẾ

Dạng: Đề số 6

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!