Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng ?

【C15】Lưu lạiKhi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng ?
Đáp án:
Phát biểu đúng là A
B sai vì tỷ lệ đực cái có thể thay đổi giữa các loài (VD ngỗng, vịt: đực/cái ≈2/3)
C sai, tốc độ tăng trưởng đạt tối đa khi các điều kiện môi trường đạt cực thuận, không bị giới hạn. D sai

Chuyên đề 7: CÁ THỂ VÀ QUẦN THẾ

Dạng: Đề số 6

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!