Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

【C32】Lưu lạiKhi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
Đáp án:
A,C,D đúng.
B sai, vì nếu kích thước của quần thể vượt mức tối đa, các cá thể trong quần quần thể sẽ cạnh tranh gay gắt với nhau về nguồn sống, bạn tình… dẫn đến một số cá thể bị chết hoặc phải di cư, từ đó kích thước quần thể sẽ quay về trạng thái cân bằng.

Chuyên đề 7: CÁ THỂ VÀ QUẦN THẾ

Dạng: Đề số 6

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!