Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai

【C33】Lưu lạiKhi nói về cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai
Đáp án:
- Cấu trúc tuổi của quần thể vẫn phải phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh.

Chuyên đề 7: CÁ THỂ VÀ QUẦN THẾ

Dạng: Đề số 6

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!