Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sai?

【C35】Lưu lạiKhi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sai?
Đáp án:
-Dễ thấy ngay câu A và câu D là hai câu trái ngược nhau nên một trong hai là đáp án cần chọn. Rõ ràng quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể là một hình thức tự điều chỉnh số lượng của quần thể.

Chuyên đề 7: CÁ THỂ VÀ QUẦN THẾ

Dạng: Đề số 6

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!