Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A,B,C,D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau: Cho biết diện tích khu phân bố của mỗi quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất. II. Kích thước quần thể B bằng khích thước quần thể D. III. Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C. IV. Giả sử kích thước quần thể D tăng 1%/ năm thì sau 1 năm, quần thể D tăng thêm 50 cá thể.

【C36】Lưu lạiGiả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A,B,C,D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:
Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A,B,C,D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:<img src="/image
Cho biết diện tích khu phân bố của mỗi quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.
II. Kích thước quần thể B bằng khích thước quần thể D.
III. Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C.
IV. Giả sử kích thước quần thể D tăng 1%/ năm thì sau 1 năm, quần thể D tăng thêm 50 cá thể.
Đáp án:
-Kích thước của quần thể chính là tích số của diện tích khu phân bố và mật độ. Kích thước các quần thể lần lượt là A : 250 B : 3600, C : 3000 và D : 5000 đối chiếu ta thấy chỉ có ý II sai

Chuyên đề 7: CÁ THỂ VÀ QUẦN THẾ

Dạng: Đề số 6

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!