Cho biết ở Việt Nam, Cá chép phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ 25,,div ,,35()^circ C. Khi nhiệt độ xuống dưới 2()^circ C hoặc cao hơn 44()^circ C thì cá bị chết. Cá Rô phi phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ 20,,div ,,35()^circ C, khi nhiệt độ xuống dưới 5,6()^circ C hoặc cao hơn 42()^circ C thì cá bị chết. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào là sai?

【C39】Lưu lạiCho biết ở Việt Nam, Cá chép phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ $25\,\,\div \,\,35{}^\circ C$. Khi nhiệt độ xuống dưới $2{}^\circ C$ hoặc cao hơn $44{}^\circ C$ thì cá bị chết. Cá Rô phi phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ $20\,\,\div \,\,35{}^\circ C$, khi nhiệt độ xuống dưới $5,6{}^\circ C$ hoặc cao hơn $42{}^\circ C$ thì cá bị chết. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào là sai?
Đáp án:
Giới hạn sinh thái của một loài có thể dao động tùy theo giai đoạn phát triển hoặc trạng thái sinh lí của cơ thể, nhưng không thể thay đổi theo sự biến đổi của điều kiện môi trường.

Chuyên đề 7: CÁ THỂ VÀ QUẦN THẾ

Dạng: Đề số 6

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!