Đặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và một cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Tại một thời điểm t điện áp tức thời trên điện trở là uR= 60 V và trên cuộn cảm là uL = 80 V. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch khi đó là

【C2】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và một cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Tại một thời điểm t điện áp tức thời trên điện trở là uR= 60 V và trên cuộn cảm là uL = 80 V. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch khi đó là
Đáp án:

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!