Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R có biểu thức uR = 50√2cos(2πft + φ) V. Vào thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị u = 50√2 V và uR = - 25√2 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là

【C15】Lưu lạiĐặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R có biểu thức uR = 50√2cos(2πft + φ) V. Vào thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị u = 50√2 V và uR = - 25√2 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là
Đáp án:
Ta có $u=u_R+u_C \Rightarrow u_C=75\sqrt[]{2}V$
Vẽ giản đồ vecto ra ta có $(\frac{u_c}{U_{0C}})^2+(\frac{u_r}{U_{0R}})^2=1 \Rightarrow U_{OC}=50\sqrt[]{6}\Rightarrow U_C=50\sqrt[]{3}$

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!