Mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 220sqrt 2 cos 100pi t (V). Biết dung kháng của tụ gấp 5 lần cảm kháng. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu mạch u = 100 V thì điện áp ở hai đầu cuộn cảm thuần là uL = 20 V. Điện áp hiệu dụng trên điện trở có giá trị gần giá trị bằng

【C18】Lưu lạiMạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu mạch điện áp $u = 220\sqrt 2 \cos 100\pi t$ (V). Biết dung kháng của tụ gấp 5 lần cảm kháng. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu mạch u = 100 V thì điện áp ở hai đầu cuộn cảm thuần là uL = 20 V. Điện áp hiệu dụng trên điện trở có giá trị gần giá trị bằng
Đáp án:

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!