Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 60 Ω, cuộn dây thuần cảm có L = frac((0,2))(pi ) H, tụ điện có C = frac((1000))((4pi )) µF, tần số dòng điện 50 Hz. Tại thời điểm t, hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là uL = 20 V, u = 40 V. Dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại I0 là

【C20】Lưu lạiCho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 60 Ω, cuộn dây thuần cảm có $L = \frac{{0,2}}{\pi }$ H, tụ điện có $C = \frac{{1000}}{{4\pi }}$ µF, tần số dòng điện 50 Hz. Tại thời điểm t, hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là uL = 20 V, u = 40 V. Dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại I0
Đáp án:
\[\begin{align} & {{Z}_{L}}=20\Omega \\ & {{Z}_{C}}=40\Omega \\ & \frac{{{u}_{L}}}{{{u}_{C}}}=-\frac{{{Z}_{L}}}{{{Z}_{C}}}=-\frac{1}{2} \\ \end{align}\] Khi ${{u}_{L}}=20\left( V \right)\to {{u}_{C}}=-40\left( V \right)$ Ta có \[u={{u}_{L}}+{{u}_{R}}+{{u}_{C}}\to {{u}_{R}}=u-{{u}_{L}}-{{u}_{C}}=60\left( V \right)\] Áp dụng hệ thức vuông pha \[{{\left( \frac{{{u}_{R}}}{{{I}_{0}}R} \right)}^{2}}+{{\left( \frac{{{u}_{L}}}{{{I}_{0}}{{Z}_{L}}} \right)}^{2}}=1\to {{\left( \frac{60}{60.{{I}_{0}}} \right)}^{2}}+{{\left( \frac{20}{{{I}_{0}}20} \right)}^{2}}=1\to {{I}_{0}}=\sqrt{2}\left( A \right)\]

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!