Đặt một điện áp xoay chiều uAB = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB có tụ điện C nối tiếp với cuộn cảm L như hình vẽ. Biết ω2LC = 4. Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn dây bằng 40 V thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng

【C3】Lưu lạiĐặt một điện áp xoay chiều uAB = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB có tụ điện C nối tiếp với cuộn cảm L như hình vẽ. Biết ω2LC = 4. Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn dây bằng 40 V thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng
Đặt một điện áp xoay chiều uAB = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB có tụ điện C nối tiếp với cuộn cảm L nh
Đáp án:

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!