Đoạn mạch xoay chiều AB gồm các đoạn mạch: đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R, đoạn mạch MN chứa tụ điện C và đoạn mạch NB chứa cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng xác định và tần số không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các đoạn mạch AM, MN, NB lần lượt là 30√2 V, 90√2 V, và 60√2 V. Lúc điện áp tức thời giữa hai đầu AM là 30 V thì điện áp giữa hai đầu mạch là

【C22】Lưu lạiĐoạn mạch xoay chiều AB gồm các đoạn mạch: đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R, đoạn mạch MN chứa tụ điện C và đoạn mạch NB chứa cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng xác định và tần số không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các đoạn mạch AM, MN, NB lần lượt là 30√2 V, 90√2 V, và 60√2 V. Lúc điện áp tức thời giữa hai đầu AM là 30 V thì điện áp giữa hai đầu mạch là
Đáp án:
Ta có $U_o=60\sqrt[]{2}$
$\tan \varphi =\frac{Z_L-Z_C}{R}=-1 \Rightarrow$u chậm pha hơn $u_R$ một góc là $\frac{\pi}{4}$
$u_R=30 \Omega$tức là ở vị trí góc $\frac{\pi}{3}$như vậy pha u $\frac{\pi}{12}$
$u=U_O.cos \frac{\pi}{12}=81,96 V$

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!