Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và cuộn dây có trở thuần mắc nối tiếp. Hình bên dưới là đồ thị đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (ucd) và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C (uC). Độ lệch pha giữa ucd và uC có giá trị là

【C23】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và cuộn dây có trở thuần mắc nối tiếp. Hình bên dưới là đồ thị đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (ucd) và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C (uC). Độ lệch pha giữa ucd và uC có giá trị là
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và cuộn dây có trở thuần mắc nối tiếp. Hình bên dưới là đồ thị đườ
Đáp án:
Hệ thức độc lập thời gian tổng quát cho góc lệch bất kì $\Delta \varphi $:
$\frac{{{u}_{X}}^{2}}{{{U}_{0X}}^{2}}+\frac{{{u}_{Y}}^{2}}{{{U}_{0Y}}^{2}}-\frac{2{{u}_{X}}{{u}_{Y}}}{{{U}_{0X}}{{U}_{0Y}}}\cos \Delta \varphi ={{\sin }^{2}}\Delta \varphi $
Gọi $\alpha $là độ lệch pha giữa $\overrightarrow{{{u}_{d}}}$và $\overrightarrow{{{u}_{C}}}$.
Nhìn đồ thị ta thấy các cặp giá trị $\left( {{u}_{d}};{{u}_{C}} \right)=\left( 3;-3 \right);\left( 3;-2 \right);\left( 2;-3 \right)$
Ta có
$\left\{ \begin{align} & \frac{{{3}^{2}}}{{{U}_{0d}}^{2}}+\frac{{{\left( -3 \right)}^{2}}}{{{U}_{0C}}^{2}}-2\frac{3.\left( -3 \right)}{{{U}_{0d}}{{U}_{0C}}}\cos \alpha =\frac{{{3}^{2}}}{{{U}_{0d}}^{2}}+\frac{{{\left( -2 \right)}^{2}}}{{{U}_{0C}}^{2}}-2\frac{3.\left( -2 \right)}{{{U}_{0d}}{{U}_{0C}}}\cos \alpha \\ & \frac{{{3}^{2}}}{{{U}_{0d}}^{2}}+\frac{{{\left( -3 \right)}^{2}}}{{{U}_{0C}}^{2}}-2\frac{3.\left( -3 \right)}{{{U}_{0d}}{{U}_{0C}}}\cos \alpha =\frac{{{2}^{2}}}{{{U}_{0d}}^{2}}+\frac{{{\left( -3 \right)}^{2}}}{{{U}_{0C}}^{2}}-2\frac{2.\left( -3 \right)}{{{U}_{0d}}{{U}_{0C}}}\cos \alpha \\ \end{align} \right.$
$\to \left\{ \begin{align} & \frac{5}{{{U}_{0C}}^{2}}=\frac{-6\cos \alpha }{{{U}_{0d}}{{U}_{0C}}} \\ & \frac{5}{{{U}_{0d}}^{2}}=\frac{-6\cos \alpha }{{{U}_{0d}}{{U}_{0C}}} \\ \end{align} \right.\to {{U}_{0d}}={{U}_{0C}}\to \cos \alpha =-\frac{5}{6}\to \alpha \approx 2,56\left( rad \right)$

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!