Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm tụ điện C mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số góc omega = frac(2)((sqrt (LC) )). Khi điện áp giữa A và M là 30 V thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

【C4】Lưu lạiCho đoạn mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm tụ điện C mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số góc $\omega = \frac{2}{{\sqrt {LC} }}$. Khi điện áp giữa A và M là 30 V thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
Đáp án:
7.png

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!