Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = frac(1)((4pi )) H và tụ có điện dung C = frac((400))((3pi )) µF mắc nối tiếp. Tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu A, B có giá trị bằng

【C5】Lưu lạiĐặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm $L = \frac{1}{{4\pi }}$ H và tụ có điện dung $C = \frac{{400}}{{3\pi }}$ µF mắc nối tiếp. Tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu A, B có giá trị bằng
Đáp án:
1a.png

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!