Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R; cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 40 Ω và tụ điện có điện dung ZC = 100 Ω. Tại một thời điểm nào đó, điện áp trên điện trở và trên cuộn dây có giá trị tức thời đều là 50 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện khi đó là

【C8】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R; cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 40 Ω và tụ điện có điện dung ZC = 100 Ω. Tại một thời điểm nào đó, điện áp trên điện trở và trên cuộn dây có giá trị tức thời đều là 50 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện khi đó là
Đáp án:
Do $u_L ; u_C$ ngược pha nhau
$\Rightarrow$ $\frac{u_C}{U_{oC}}=-\frac{u_L}{U_{oL}}$
$\Rightarrow u_C = - u_L . \frac{U_{oC}}{U_{oL}} = -50 . \frac{100}{40}=-125 V$
$\Rightarrow$$u = u_R + u_L +u_C = 50 + 50 -125 = -25 V$
$\Rightarrow$Chọn đáp án B

Chủ đề 7: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỨC THỜI [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 2: Công thức cộng điện áp tức thời
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!