Polime nào có cấu tạo mạng không gian:

【C1】Lưu lạiPolime nào có cấu tạo mạng không gian:
Đáp án:
HD• Các mắt xích của polime có thể nối với nhau thành mạch không nhánh như polietilen, amilozơ,... mạch phân nhánh như amilopectin, glicogen, poliisopren, cao su Buna-S,... và mạng không gian như nhựa bakelit, cao su lưu hóa,...

→ Đáp án đúng là đáp án A.

Chuyên đề 7. POLIME

Dạng: [A] 2. LÝ THUYẾT POLIME [Cấu trúc của polime]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!