Polime nào sau đây có mạch không phân nhánh?

【C4】Lưu lạiPolime nào sau đây có mạch không phân nhánh?
Đáp án:
Giải: – Polime mạch không gian là: cao su lưu hóa và nhựa rezit (nhựa bakelit).

– Polime mạch phân nhánh là: glicogen và amilopectin.

– Polime mạch không phân nhánh: còn lại.

||⇒ chọn D.

Chuyên đề 7. POLIME

Dạng: [A] 2. LÝ THUYẾT POLIME [Cấu trúc của polime]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!