Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime có cấu trúc không phân nhánh?

【C5】Lưu lạiDãy nào sau đây chỉ gồm các polime có cấu trúc không phân nhánh?
Đáp án:
Giải: Mạch nhánh: amilopectin và glicogen.

Mạch không gian: nhựa rezil (hay nhựa bakelit) và cao su lưu hóa.

Mạch không phân nhánh: còn lại.

⇒ Chọn B.

Chuyên đề 7. POLIME

Dạng: [A] 2. LÝ THUYẾT POLIME [Cấu trúc của polime]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!