Polime nào dưới đây có cùng loại cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?

【C7】Lưu lạiPolime nào dưới đây có cùng loại cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?
Đáp án:
HD: Nhựa bakelit và cao su lưu hóa cùng có cấu trúc mạch mạng không gian.

Chọn A.

Chuyên đề 7. POLIME

Dạng: [A] 2. LÝ THUYẾT POLIME [Cấu trúc của polime]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!