Chọn câu sai khi nói về sự lan truyền sóng cơ?

【C2】Lưu lạiChọn câu sai khi nói về sự lan truyền sóng cơ?
Đáp án:
Trong quá trình truyền sóng thì các phần tử vật chất chỉ dao động tại chỗ chứ không được lan truyền đi. D sai. Chọn D.

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!