Phát biểu nào sau đây là sai?

【C11】Lưu lạiPhát biểu nào sau đây là sai?
Đáp án:
A. Đúng
B. Sai, không phụ thuộc vào biên độ các phần tử vật chất
C. Đúng
D. Đúng

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!