Cho mũi nhọn P chạm nước và dao động theo phương thẳng đứng để tạo sóng ngang trên mặt nước, nhận xét nào dưới đây là đúng ?

【C3】Lưu lạiCho mũi nhọn P chạm nước và dao động theo phương thẳng đứng để tạo sóng ngang trên mặt nước, nhận xét nào dưới đây là đúng ?
Đáp án:
Vì tạo sóng ngang trên mặt nước nên các phần tử nước hay miếng xốp trên mặt nước sẽ phải dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. A đúng. Chọn A.

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!