Một sóng cơ học truyền từ môi trường một sang môi trường hai thì tốc độ tăng 1,2 lần và bước sóng tăng thêm 6cm. Trong môi trường một bước sóng là :

【C28】Lưu lạiMột sóng cơ học truyền từ môi trường một sang môi trường hai thì tốc độ tăng 1,2 lần và bước sóng tăng thêm 6cm. Trong môi trường một bước sóng là :
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!