Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acos(2πft + φ), trong đó A là biên độ sóng, f là tần số sóng. Với λ là bước sóng. Vận tốc dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường gấp 4 lần vận tốc sóng nếu.

【C35】Lưu lạiMột sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acos(2πft + φ), trong đó A là biên độ sóng, f là tần số sóng. Với λ là bước sóng. Vận tốc dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường gấp 4 lần vận tốc sóng nếu.
Đáp án:
Ta có: $v=Aw=4\lambda .f\Rightarrow \lambda =\dfrac{A . \pi}{2}. $

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!