Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động tạo ra sóng ổn định, lan truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ truyền sóng 90 cm/s. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn là 2cm. Tần số của sóng là

【C42】Lưu lạiTại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động tạo ra sóng ổn định, lan truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ truyền sóng 90 cm/s. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn là 2cm. Tần số của sóng là
Đáp án:
Screenshot_22.png

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!