Một sóng cơ học truyền trên sợi dây thẳng đồng chất với bước sóng λ. Nếu tăng tần số lên 3 lần thì bước sóng giảm 12cm. λ có giá trị là:

【C44】Lưu lạiMột sóng cơ học truyền trên sợi dây thẳng đồng chất với bước sóng λ. Nếu tăng tần số lên 3 lần thì bước sóng giảm 12cm. λ có giá trị là:
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!