Một mũi nhọn S được gắn vào đầu A của một lá thép nằm ngang và chạm vào mặt nước, lá thép dao động với tần số f=100(Hz) thì S tạo ra trên mặt nước những vòng tròn đồng tâm, biết rằng khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 10(cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

【C45】Lưu lạiMột mũi nhọn S được gắn vào đầu A của một lá thép nằm ngang và chạm vào mặt nước, lá thép dao động với tần số f=100(Hz) thì S tạo ra trên mặt nước những vòng tròn đồng tâm, biết rằng khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 10(cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Khái niệm, phân loại, các đặc trưng sóng cơ

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!