Biết int (f( x )(rm(d))x = 3xcos ( (2x - 5) ) + C) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

【C1】Lưu lạiBiết $\int {f\left( x \right){\rm{d}}x = 3x\cos \left( {2x - 5} \right) + C} $. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
Đáp án:

Chủ đề 5. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TỈNH NGUYÊN HÀM

Dạng: Dạng 3: Bài toán nguyên hàm của hàm hợp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!