Cho int (f( x )dx) = F( x ) + C, khi đó với a khác 0 ta có int (f( (ax + b) )dx) bằng

【C4】Lưu lạiCho $\int {f\left( x \right)dx} = F\left( x \right) + C$, khi đó với $a$ khác $0$ ta có $\int {f\left( {ax + b} \right)dx} $ bằng
Đáp án:
1.png

Chủ đề 5. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TỈNH NGUYÊN HÀM

Dạng: Dạng 3: Bài toán nguyên hàm của hàm hợp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!