Cho int (f( (4x) )dx = (x^2) + 3x + c) . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

【C5】Lưu lạiCho $\int {f\left( {4x} \right)dx = {x^2} + 3x + c} $. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
Đáp án:

Chủ đề 5. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TỈNH NGUYÊN HÀM

Dạng: Dạng 3: Bài toán nguyên hàm của hàm hợp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!