Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Các mặt bên (SAB), (SAD) cùng vuông góc với mặt đáy (ABCD); SA = asqrt 3 . Khi đó khoảng cách từ A đến mặt (SBC) là

【C1】Lưu lạiCho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$. Các mặt bên $(SAB), (SAD)$ cùng vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$; $SA = a\sqrt 3 $. Khi đó khoảng cách từ $A$ đến mặt $(SBC)$ là
Đáp án:
5e.png

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!