Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O,AC = 2sqrt 3 a,BD = 2a, hai mặt phẳng ( (SAC) ) và ( (SBD) ) cùng vuông góc với mặt phẳng ( (ABCD) ). Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng ( (SAB) ) bằng frac((asqrt 3 ))(4). Thể tích của khối chóp S.ABCD là

【C14】Lưu lạiCho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm $O,AC = 2\sqrt 3 a,BD = 2a,$ hai mặt phẳng $\left( {SAC} \right)$ và $\left( {SBD} \right)$ cùng vuông góc với mặt phẳng $\left( {ABCD} \right)$. Biết khoảng cách từ điểm $O$ đến mặt phẳng $\left( {SAB} \right)$ bằng $\frac{{a\sqrt 3 }}{4}.$ Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là
Đáp án:
32.1.png32.2.png

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!