Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a,AD = 2a,SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng frac(a)(2). Tính thể tích khối chóp theo a.

【C15】Lưu lạiCho hình chóp $S.ABCD $ có đáy $ABCD $ là hình chữ nhật có $AB = a,AD = 2a,SA $ vuông góc với đáy, khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SCD)$ bằng $\frac{a}{2}$. Tính thể tích khối chóp theo $a$.
Đáp án:
1.png

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!