Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác với AB=a,,,AC=2a,widehat(BAC)=120()^circ . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và (SBC) tạo với đáy một góc 60()^circ . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) là

【C18】Lưu lạiCho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác với $AB=a,\,\,AC=2a,$$\widehat{BAC}=120{}^\circ .$ Cạnh $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $(SBC)$ tạo với đáy một góc $60{}^\circ .$ Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SBC)$ là
Đáp án:
16g.png

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!