Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B;AD=2AB=2BC;,,BC=a;SAbot (ABCD) và SB hợp với mặt phẳng đáy một góc ((45)^(0)). Tính tỉ số frac(d( A;( SCD ) ))(a).

【C19】Lưu lạiCho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ và $B;$$AD=2AB=2BC;\,\,BC=a;$$SA\bot (ABCD)$ và $SB$ hợp với mặt phẳng đáy một góc ${{45}^{0}}.$ Tính tỉ số $\frac{d\left( A;\left( SCD \right) \right)}{a}.$
Đáp án:
18g.png

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!