Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC=asqrt(3). Hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy là trung điểm H của cạnh AC. Biết SB=asqrt(2). Tính theo a khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng ( (SBC) ).

【C20】Lưu lạiCho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, $AB=a, $$BC=a\sqrt{3}.$ Hình chiếu vuông góc của $S$ trên mặt đáy là trung điểm $H$ của cạnh $AC$. Biết $SB=a\sqrt{2}.$ Tính theo $a$ khoảng cách từ điểm $H$ đến mặt phẳng $\left( {SBC} \right)$.
Đáp án:
16g.png

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!