Cho hình chóp OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = 3, OB = 4, OC = 1. Khi đó khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) là

【C5】Lưu lạiCho hình chóp $OABC $ có $OA, $ $OB, $ $OC $ đôi một vuông góc với nhau và $OA = 3, $ $OB = 4, $ $OC = 1. $ Khi đó khoảng cách từ $O $ đến mặt phẳng $(ABC)$ là
Đáp án:

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!