Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D, AD = AB = 3CD = 3a , và SA bot ( (ABCD) ) khoảng cách từ điểm A đến mp (SCD) bằng a. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD

【C8】Lưu lạiCho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại $A$ và $D$, $AD = AB = 3CD = 3a$ , và $SA \bot \left( {ABCD} \right)$ khoảng cách từ điểm $A$ đến mp $(SCD)$ bằng $a$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$
Đáp án:
68.png

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!