Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a, Delta SAB là tam giác vuông cân tại S nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Khoảng cách từ trung điểm H của AB đến mặt phẳng ( (SBD) ) là

【C10】Lưu lạiCho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng $2a$, $\Delta SAB$ là tam giác vuông cân tại $S$ nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Khoảng cách từ trung điểm $H$ của $AB$ đến mặt phẳng $\left( {SBD} \right)$ là
Đáp án:
3g.png

Chủ đề 2: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Dạng: Mô hình 1: Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!