Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây theo chiều từ N đến M với chu kì T = 1,5 s, biên độ không đổi. Ở thời điểm (t_0), li độ của phần tử tại M và N cùng là –5 mm, phần tử tại trung điểm P của MN đang ở vị trí biên dương. Ở thời điểm (t_1), li độ các phần tử tại M và N tương ứng là –12 mm và +12 mm. Tại thời điểm (t_2) = (t_1) + 0,2s thì phần tử tại P cách vị trí cân bằng một khoảng gần nhất với giá trị nào sau đây?

【C2】Lưu lạiMột sóng cơ lan truyền trên sợi dây theo chiều từ N đến M với chu kì $T = 1,5$ s, biên độ không đổi. Ở thời điểm ${t_0}$, li độ của phần tử tại M và N cùng là –5 mm, phần tử tại trung điểm P của MN đang ở vị trí biên dương. Ở thời điểm ${t_1}$, li độ các phần tử tại M và N tương ứng là –12 mm và +12 mm. Tại thời điểm ${t_2} = {t_1} + 0,2$s thì phần tử tại P cách vị trí cân bằng một khoảng gần nhất với giá trị nào sau đây?
Đáp án:

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!