Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. δ gần giá trị nào nhất sau đây?

【C12】Lưu lạiMột sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. δ gần giá trị nào nhất sau đây?
Đáp án:
Tại thời điểm hai phần tử lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều

→ 1 phần tử có li độ +3 mm, 1 phần tử có li độ -3 mm và chuyển động ngược chiều nhau.

Do $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi.d }{\lambda_{ } } $ nên để cho $d_{min}=8$ cm thì $\Delta \varphi _{min}=\dfrac{2\pi}{3}$

→ $\lambda_{ } =\dfrac{2\pi.d_{min}}{\Delta \varphi_{min} }=3.d=24 $ cm

Tỉ số $\delta=\dfrac{\omega. A}{\lambda_{ } .f}=\dfrac{2\pi.A}{\lambda_{ } }=\dfrac{2\pi.0,6}{24} =0,157 $. Chọn A.

Chủ đề 1. QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 5: Bài tập tổng hợp truyền sóng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!